HOŞGELDİNİZ

"Sessiz Doğa" Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK'ın 4004 - "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" başlığı altında desteklenen bir projedir.

Projemiz çerçevesinde hedef kitle olarak düşünülen ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki işitsel engelli öğrencilere yöremizde yer alan milli park, tabiat parkı ve ekolojik - biyolojik öneme sahip alanları, müzeleri, yaban hayvanlarıyla buluşabilecekleri alanları ve bu alanlar bazında biyolojik ve ekolojik obje, kavram, doğal olay ve oluşumların tanıtılması, öğretilmesi suretiyle onlara; Doğa, Korunan Doğal Alanlar ve doğa eğitimi konusunda bilgi kazandırmak, eğitilecek öğrenci grubunu korunan doğal alanlar, çevre ve ekoloji alanında bilgilendirerek bu konuların sevilmesini sağlamak, aldıkları bilgi-kültür ve tecrübeyi diğer öğrenci arkadaşlarına aktarmaları sayesinde doğa ve ekoloji kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasına hizmet etmektir.

Bu amaç ile birlikte;

Doğa bilgisini doğal alanlarda bizzat görerek ve göstererek öğretmek

Doğal alanlarda yer alan flora ve fauna bilgisini uygulamalı ve bizzat yaşayarak öğretmek ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Doğayı bir laboratuvar olarak kullanabileceğini göstermek

Katılımcıların doğaya uyum sağlamlarını öğretmek ve böylece yaşadıkları dünyada doğanın bir parçası olduklarını göstermek

İnsanların doğal alanlar üzerindeki kullanımlarını ve bu kullanım sonucu yarattıkları etkileri aktarmak

Gidilen alanlarda bilimsel bilgilerin ışığında, alanlarda yer alan tarihi eserler ve kültürel zenginliklerini göstermek ve bilgi vermek

Eğitim hayatları boyunca gördükleri teorik bilgilerin yanında, uygulamalı eğitiminde bilgi aktarma metodu olduğunu göstermek de amaçlarımız içerisinde sayılabilir.

 

İşitme ve konuşma engelli, 5, 6, 7, 8. sınıf ilköğretim öğrencileri, Türkiye'nin farklı özel eğitim veren ilköğretim okullarında okuyan öğrenciler ve Devlet okullarında eğitim gören işitme ve konuşma engelli öğrenciler başvuru formunu doldurarak projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Başvuru sonuçları ve katılımcı listeleri web sayfalarımızda duyurulacaktır.


D U Y U R U L A R

24 – 30 Haziran 2013 Etkinlik Dönemi sona erdi. Fotoğraf albümü için tıklayınız.

24 - 30 Ağustos Katılımcı Listesi belirlendi. Liste için tıklayınız.

15 – 21 Haziran 2013 Etkinlik Dönemi sona erdi. Fotoğraf albümü için tıklayınız.


Başvuru sonuçları ve katılımcı listeleri web sayfalarımızda duyurulacaktır.

Katılımcı olarak ismi listede yayınlanan öğrenciler aşağıdaki bağlantıdan indirecekleri izin belgelerini doldurup, velilerine onaylatacak ve projeye katılım sırasında proje ekibine teslim edeceklerdir.

İzin belgesi: Microsoft Word 2010 | Adobe Acrobat